Polityka prywatności

Wstęp
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz sposób i zasady wykorzystywania plików cookies na Stronie Internetowej.

Definicje
Administrator – administrator danych osobowych (a jednocześnie operator Strony Internetowej), którym jest: Keeclean Sylwia Iwanczatik, z siedzibą pod adresem: ul. Warszawska 21/9, 25-512 Kielce, NIP: 959-129-10-85.
Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem: www.keeclean.pl
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej.

Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ciasteczka na Stronie Internetowej pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu oraz zbieraniu danych do celów statystycznych oraz do mechanizmów zapewniających wiedzę ogólną, w jaki sposób Użytkownicy strony wykorzystują Stronę Internetową. Pliki cookies wykorzystują również serwisy zewnętrzne do, których Strona Internetowa się odwołuje. Na przykład wyświetlając multimedia lub prezentując interaktywną mapę dojazdu.
 2. Zablokowanie lub zmianę zakresu używania plików cookies każdy Użytkownik może zmienić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest operator Strony Internetowej. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez partnerów dostarczających multimedia lub zewnętrzne skrypty (np. zapewniające poprawne wyświetlanie video lub prezentację mapy dojazdu).

Dane osobowe

  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje
   • poprzez gromadzenie plików „cookies”.
  4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.keeclean.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.